Log på

- i Tilskudsportalen når du vil ansøge en pulje eller kommunikere med os om dine ansøgninger.

Log på med NemID som privatperson eller med en medarbejdersignatur knyttet til den virksomhed, institution el.lign., som du ansøger for.

Læs mere om login på SLKS.dk


Login to the Grant portal to apply or communicate with us about your application

You must use a ‘User login’ to the portal if you do not have the right to have a NemID (Denmark's common secure 'login' on the Internet), for example, because you are a foreign applicant. Order the login on SLKS.dk