Log på

- i Tilskudsportalen når du vil ansøge en pulje eller kommunikere med os om dine ansøgninger.

Log på med NemID eller MitID som privatperson eller med en medarbejdersignatur knyttet til den virksomhed, institution el.lign., som du ansøger for.

Læs mere om login og alternative ansøgningsmuligheder på slks.dk


Login to the Grant portal to apply or communicate with us about your application

Please use a 'user login' to the Grant Portal if you are not entitled to a nemlog-in (Denmark's national authentication service), for example, if you are a foreign applicant. Order the login on SLKS.dk